Regler
Vad man inte får magasinerina

Ni får inte magasinera något i din box som är:

Flytande
Explosivt
Giftigt
Farligt
Brännbart
Frätande
Olagligt eller oersättligt

Sådana föremål innefattar men är inte begränsade till följande:

Aerosolburkar
Rengöringskemikalier
Skjutvapen och - eller ammunition
Bränslen / oljor
Mat (inklusive mat som förvaras i glasburkar)
Insekticider
Flytande blekmedel
Levande djur
Levande växter
Tändstickor / ljus / tändare
Färger / lacker
Thinner
Propan

Om ni har några frågor om förbjudna föremål, vänligen kontakta oss på 040-416110 för mer information.Låsning av er box

När inlastningen är klar, låses den med ett hänglås.
Saknar ni hänglås så tillhandahåller vi ett för 99 kr och det är endast ni som har tillgång till nyckeln.


Mått, vikt och tid

ALLT I BOXEN  rymmer ca 9 m3 och har måtten: B 1.9 m x L 2.25 m x H 2.o m.

Max last är begränsad till 800 kg
Observera att detta är yttermått!

En box rymmer i regel en normal tvårummare.

Genomsnittlig packningstid brukar vara cirka 2-3 timmar. Behöver ni längre tid på er löser vi detta.

Offertförfrågan eller kontakt