Försäkring

Försäkring


Behöver jag teckna någon extraförsäkring?

De flesta hemförsäkringar täcker de tillhörigheter du har i lager hos oss. Vi rekommenderar våra kunder att kontakta sitt försäkringsbolag för att kontrollera att så är fallet. Om du inte har någon hemförsäkring eller om ditt försäkringsbolag inte täcker detta så kan ni teckna en försäkring med oss. ALLT I BOXEN erbjuder försäkringar till mycket konkurrenskraftiga priser.

Observera att dina tillhörigheter inte täcks av förluster på grund av krig, terrorism eller andra militära händelser. Varor i transit och oavsiktliga skador täcks ej. Varor som inte är lagrade i ALLT I BOXENS boxar (t.ex. bilar och båtar) omfattas ej.


 

Är mina ägodelar i tryggt förvar?

Absolut! Ni som kunden skall känna er trygga med att överlåta förvaringen till oss.Det är våran främsta prioritering. Våra lokalerär både låsta, larmade och uppvärmda.  Våra boxar är specialbyggda för att klara långtidsförvaring och placerade i uppvärmda lokaler som alltid låsta, Endast kunden har tillgång till nyckeln.